All Announcements

Full Time Academic Job Opportunity

Published Date: Tuesday, 24 May 2022

Faculty/School / Fakülte/Okul : FACULTY OF ENGINEERING / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Department / Bölüm: MECHANICAL ENGINEERING / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Münhal adedi / Number of vacancies: 1

Field / Münhal alanı: Materials and/or Manufacturing / Malzeme ve/veya Üretim

Academic position preference / Tercih edilen akademik kadro: Faculty Member --- English* (See Qualifications Sought)

Öğretim Üyesi --- İngilizce* (Aranan Niteliklere bakınız.)


Information about the academic unit / Akademik birim tanıtımı: Mechanical Engineering Department offers two undergraduate programs of study leading to degrees of BSc. in Mechanical and BSc. in Mechatronics Engineering. Department also offers graduate programs leading to the degrees of MSc. and PhD in Mechanical Engineering. Faculty of the department come from a wide variety of backgrounds, shares diversity in ethnicity, bring unique experiences and expertise from education, research and industry, which provides a rich learning environment for students. They have years of teaching and industry experience with published research in high impact international journals. Department is well equipped with laboratory equipment and facilities for undergraduate education as well as for research purposes.


Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde Makine ve Mekatronik Mühendisliği lisans programları bulunmaktadır. Bunun yanında, bölümde Makine Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri farklı kültürlerden gelmekte ve alanlarında ileri eğitim/araştırma ve uygulama deneyimlerine sahiptirler. Öğretim üyeleri bunun yanında yüksek etki derecesine sahip dergilerde birçok bilimsel yayın yapmaktadırlar. Bu durum Makine Mühendisliği öğrencileri için zengin bir öğretim ortamı hazırlamaktadır. Ayrıca, Makine Mühendisliği Bölümü hem lisans programlarını destekleyici hem de araştırma yapmaya olanak sağlayan laboratuvarlar ile donatılmıştır.  

Job Description / İş Tanımı: Eligible candidate should have a PhD in Mechanical/Materials Science/Manufacturing Engineering or related fields by the start of the appointment. Following are expected from the candidate:


-Teach the following courses in the Mechanical Engineering Program: Materials Science, Manufacturing, Computer Integrated Manufacturing, CAD/CAM, Metallurgy, Corrosion etc.

-Continue the tradition of both developing and teaching courses at undergraduate and graduate level

- Mentoring and supervising undergraduate students,

- Undertake the duty of thesis supervision in postgraduate programs,

- Take part in committees within the operations of the department, faculty and university,

- Undertake other duties in academic or institutional activities,

- Establish contact with international universities/institutions or organizations,

- Find financial resources through designing research projects,

- Make positive contributions to the department, university and community.


Uygun adayın, iş başlangıcında, Makine/Malzeme Bilimi/İmalat Mühendisliği veya ilgili alanlarda doktora derecesine sahip olması gerekmektedir. Adaylardan aşağıdaki görevleri ifa etmeleri beklenmektedir:

-Makine Mühendisliği Programında takip eden dersleri vermek: Malzeme Bilimi, İmalat Teknolojisi, Bilgisayarla Bütünleşik İmalat, CAD/CAM, Metalurji, Korozyon, vb.

-Lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermek ve ders geliştirmek 

- Lisans öğrencilerine ders ve tez danışmanlığı yapmak,

- Lisansüstü programlarda tez danışmanlığı görevini üstlenmek,

- Bölüm, fakülte ve üniversitenin işleyişindeki komitelerde görev almak,

- Akademik veya kurumsal faaliyetlerde görevler üstlenmek,

- Uluslararası üniversiteler, kurumlar veya kuruluşlar ile iletişim kurmak,

- Araştırma projeleri tasarlayarak finansal kaynaklar bulmak,

- Bölüme, üniversiteye ve topluma olumlu katkılarda bulunmak.


Qualifications / Aranan Nitelikler:

* English Proficiency Requirements: (At least one of the following 4 conditions must be documented)

1. English being the native language of the academic staff member.

2. Academic staff member completing an undergraduate or doctoral degree in an English-medium program in a country where English is spoken as the native language.

3. To have worked as an instructor for at least one year (two semesters) in one of the English-medium higher education institutions recognized by the Higher Education Council in a country where English is accepted as the official language, having officially documented this situation from the relevant higher education institution and a maximum of two years have passed since leaving the relevant higher education institution. 

4. To be successful with a minimum score of 85 (eighty-five) out of 100 (one hundred) full points from the central English language exams (KPDS-ÜDS-YDS-YÖKDİL) accepted by the Higher Education Council and international English language exams accepted as equivalent.

Required minimum scores in international English language exams whose equivalence is accepted by the Council of Higher Education:

• TOEFL IBT: 102 

• PTE Academic (Pearson Test of English Academic): 81

• CPE Cambridge English: Proficiency (C2 Proficiency): B
*  İngilizce Yeterlilik Koşulları: (Aşağıdaki 4 koşuldan en az birinin belgelenmesi gerekmektedir)


1.  İngilizcenin, öğretim elemanının anadili olması. 

2.  Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu herhangi bir ülkede İngilizce verilen bir programda tamamlamış olması.

3.  İngilizcenin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olmak, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olmak ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

4.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî İngilizce dil sınavları (KPDS-ÜDS-YDS-YÖKDİL) ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarından 100 (yüz) tam puan üzerinden asgarî 85 (seksen beş) puanla başarılı olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarında gerekli asgari puanlar:

•  TOEFL IBT: 102 

•  PTE Akademik (Pearson Test of English Academic): 81

•  CPE Cambridge English: Proficiency (C2 Proficiency): BLanguage Of instruction / Eğitim Dili: English / İngilizce

Contact person / Bağlantı kurulacak kişi:

Doç. Dr. MURAT ÖZDENEFE

Department Chair / Bölüm Başkanı


E-mail: me.info@emu.edu.tr

Tel: +90 392 630 1210

Fax: +90 392 365 3715


http://applyjob.emu.edu.tr/ 

Announcements